Zintegrujmy się! Warsztaty z OpenMinds.

Warsztaty integracyjne mają na celu zbudowanie i umocnienie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy pracownikami i przełożonym. Przydatne narzędzie we wzajemnym motywowaniu, kreowaniu stosunków opartych na wzajemnej pomocy i wsparciu. Zespół ma okazję lepiej się poznać na polu poza zawodowym i znaleźć lepszą płaszczyznę kontaktów, które zaprocentują później w codziennej współpracy. Oprócz tego to po prostu dobra zabawa, a także forma odpoczynku i odstresowania. Takie spotkanie wypełniamy grami zespołowymi koncentrując się na takich aspektach jak współpraca, motywacja i zaufanie. Oferowane gry szkoleniowe to również sposób na zaangażowanie emocjonalne uczestników, okazja do praktycznego zastosowania wiedzy i sprawdzenia umiejętności. Dużym plusem jest możliwość zamówienia gry spełniającej indywidualne potrzeby zespołu. Warsztaty realizujemy wyjazdowo, ale również lokalnie dbając o urozmaicenie programu różnymi atrakcjami.