Czym się zajmujemy?

ikona rekrutacja

Rekrutacje

Szukamy pracowników dla biznesu. Kandydaci jakich rekrutujemy, odnoszą sukcesy, są awansowani i zostają liderami. Pomagamy firmom podejmować celne decyzje przy zatrudnianiu pracowników poprzez projektowanie, wdrażanie i wspieranie procesu rekrutacji, który dostarcza mierzalne i powtarzalne rezultaty.
ikona szkolenia

Szkolenia

Szkolimy, coachujemy i rozwijamy aby zapewnić, że zatrudnieni pracownicy są odpowiednio wyposażeni i gotowi podejmować celne decyzje, a także aby nowi pracownicy byli w pełni przygotowani do objęcia nowych obowiązków.
ikona wsparcie

Doradztwo

Wspieramy w poszukiwaniu nowej pracy. Współtworzymy dokumenty aplikacyjne, szkolimy z autoprezentacji, przygotowujemy do rozmów o pracę i udziału w ośrodkach oceny, dostarczamy niezawodne rozwiązania w osiągnięciu kolejnego kroku w karierze.

Jak to się dzieje?

Słuchamy z uwagą i dostarczamy zgodnie z oczekiwaniami poprzez otwarte, szczere, rynkowe i integralne podejście. Pomogłam rozpocząć wiele karier i pomogłam wielu firmom pozyskać świetnych pracowników, którzy dodali wartość firmie zaraz po starcie. Będę zaszczycona móc z Państwem pracować!

Skąd wiem, że moje metody działają?

Bazuję na doświadczeniu ostatnich 12 lat pracy w obszarze rekrutacji i szkoleń. Przez te lata z sukcesem realizowałam projekty dla klientów z różnych branż. Moim celem jest dostarczenie najlepszych dostępnych pracowników zgodnie z oczekiwaniami klienta, którzy przynoszą firmie wymierną korzyść. Moja metodologia pracy jest zakorzeniona w szerokiej wiedzy biznesowej i wysokim poziomie ekspertyzy w rekrutacjach. Wspieram moich klientów poprzez rzetene konsultacje na wszystkich poziomach zarządzania zasobami ludzkimi. Wielki odsetek kandydatów jakich rekrutuje do firm, w dłuższej perspektywie czasu jest doceniany, zostają awansowani i z sukcesem obejmują role kierownicze lub osiągają ponadprzeciętne rezultaty w swojej dziedzinie. Również dzięki udziale w naszych dedykowanych szkoleniach miękkich.

Aktualności

8.2.2017Jak rozwiązać ten konflikt? Zapraszamy na warsztaty. Wśród problemów kryją się możliwości. Kierując się tą dewizą, oferujemy warsztat, który uczy Czytaj dalej
8.2.2017Zintegrujmy się!  Warsztaty z OpenMinds. Warsztaty integracyjne mają na celu zbudowanie i umocnienie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy pracownikami Czytaj dalej
8.2.2017Weź odpowiedzialność za własną karierę! Jesteśmy w pełni odpowiedzialni za swoje życie. Odważnie? A jednak to podstawowa zasada jaką warto Czytaj dalej

Skontaktuj się z nami już teraz

aby przedyskutować sposób w jaki możemy razem współpracować oraz wesprzeć realizację Państwa celów biznesowych.
601 151 309
OpenMinds

OpenMinds