Jak rozwiązać ten konflikt? Zapraszamy na warsztaty.

Wśród problemów kryją się możliwości. Kierując się tą dewizą, oferujemy warsztat, który uczy jak konstruktywnie rozwiązywać pojawiające się kontflikty w zespole. Rozwijamy zdolności interpersonalne kluczowe by inteligentnie zarządzać emocjami w tym procesie: rozpoznawania własnych emocji, odczytania własnego stylu zachowania w sytuacji konfliktowej, wczesnego reagowania na pojawiający się konflikt, dostosowania stylu komunikacji i reagowania w rożnych fazach konfliktu. W ramach Case Study ? analizy przypadku – przeanalizujemy najczęstsze błędy i wyciągniemy z nich budjące wnioski. Oprzemy warsztat o elementy analizy transakcyjnej, pomagając rozpoznać faktyczne potrzeby stron konfliktu i umiejętne odpowiedzenie na nie, w celu osiągnięcia satysfakcjonującego rozwiązania.