• Jak rozwiązać ten konflikt? Zapraszamy na warsztaty.

  8.02.2017

  Wśród problemów kryją się możliwości. Kierując się tą dewizą, oferujemy warsztat, który uczy jak konstruktywnie rozwiązywać pojawiające się kontflikty w zespole. Rozwijamy zdolności interpersonalne kluczowe by inteligentnie zarządzać emocjami w tym procesie: rozpoznawania własnych emocji, odczytania własnego stylu zachowania w sytuacji konfliktowej, wczesnego reagowania na pojawiający się konflikt, dostosowania stylu komunikacji i reagowania w rożnych fazach konfliktu. W ramach Case Study ? analizy przypadku – przeanalizujemy najczęstsze błędy i wyciągniemy z nich budjące wnioski. Oprzemy warsztat o elementy analizy transakcyjnej, pomagając rozpoznać faktyczne potrzeby stron konfliktu i umiejętne odpowiedzenie na nie, w celu osiągnięcia satysfakcjonującego rozwiązania.

  Czytaj dalej
 • Zintegrujmy się! Warsztaty z OpenMinds.

  8.02.2017

  Warsztaty integracyjne mają na celu zbudowanie i umocnienie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy pracownikami i przełożonym. Przydatne narzędzie we wzajemnym motywowaniu, kreowaniu stosunków opartych na wzajemnej pomocy i wsparciu. Zespół ma okazję lepiej się poznać na polu poza zawodowym i znaleźć lepszą płaszczyznę kontaktów, które zaprocentują później w codziennej współpracy. Oprócz tego to po prostu dobra zabawa, a także forma odpoczynku i odstresowania. Takie spotkanie wypełniamy grami zespołowymi koncentrując się na takich aspektach jak współpraca, motywacja i zaufanie. Oferowane gry szkoleniowe to również sposób na zaangażowanie emocjonalne uczestników, okazja do praktycznego zastosowania wiedzy i sprawdzenia umiejętności. Dużym plusem jest możliwość zamówienia gry spełniającej indywidualne potrzeby zespołu. Warsztaty realizujemy wyjazdowo, ale również lokalnie dbając o urozmaicenie programu różnymi ...

  Czytaj dalej